Kotwy cierne Swellex są uniwersalne i mogą być używane w różnych wyrobiskach, od drążenia tuneli po prace górnicze. Typowym przykładem zastosowania kotew ciernych Swellex przy drążeniu tuneli jest użycie ich w siatce kotwienia, w celu podparcia bądź skonsolidowania obrzeży wyrobiska. Gęstość kotwienia zależy od rozmiaru wyrobiska oraz od samonośnych właściwości masy skalnej. W górnictwie natomiast, kotwy cierne Swellex znalazły powszechne zastosowanie w kotwieniu stropu i ociosu ze względu na swoje właściwości stabilizujące. Ponieważ kotwa cierna Swellex jest rozprężana wewnątrz otworu o mniejszej średnicy niż średnica nominalna zagiętej do wewnątrz rury z której jest wykonana, to ostatecznie średnica otworu, właściwości formacji skalnej, czy jakość wody nie mają wpływu na nośność kotwy.

Najnowszy Katalog Swellex

Katalog Swellex 2018 - ENG

Broszura Swellex - PL

Instrukcja obsługi - PL