Aby wyświetlić w oknie przeglądarki lub pobrać załącznik na dysk swojego komputera kliknij w odpowiedni załącznik poniżej:

Atesty:

1. Atest Piany ACS-1

2. Atest Piany Profoam C

3. Atest antypiany Boode DF155

Certyfikaty jakości ISO 9001:2008,ISO 14001, OHSAS 18001:2007:

1. Certyfikat globalny Epiroc

2. Certyfikat ISO 9001 – POLSKA

3. Certyfikat ISO 14001 – POLSKA

4. Certyfikat bezpieczeństwa OHSAS 18001 – POLSKA

5. Certyfikat ISO 9001-2008 Grand Prairie , TEXAS

6. Certyfikat Kotew Swellex

Certyfikaty API:

1. API Specification Q1 – Salt Lake City, UTAH

2. API Specification Q1 – Grand Prairie , TEXAS

3. API Monogram License Number

Karty bezpieczeństwa (MSDS):

Najnowsze karty charakterystyki można znaleźć klikając w odnośnik a następnie w polu username wpisać: epiroc

Karty danych: