Przykłady zastosowań dolnych młotków Atlas Copco przy wierceniu otworów wielkośrednicowych

Dolne młotki zdobywają coraz większą popularność przy wierceniu otworów wielkośrednicowych ze względu na kilkukrotnie większa prędkość wiercenia w porównaniu z tradycyjnym wierceniem obrotowym (świdrem lub gryzerem) co przekłada się na dużo mniejsze całościowe koszty wykonania prac. Dolny młotek nie wymaga dużej siły nacisku dlatego można używać mniejszych maszyn do wiercenia. Napędzany jest powietrzem dzięki czemu unika się inwestowania w płuczkę. Atlas Copco oferuje młotki 12” (średnice otworów 311-610mm), młotki 20” (dla średnic 432mm – 915mm) oraz młotki klastrowe gdzie praktycznie średnica wiercenia jest ograniczona tylko możliwościami transportowym urządzenia.

Dolne młotki wielkośrednicowe znajdują zastosowanie przy wielu rodzajach robót:

  • wiercenie otworów pod słupy i pale (np. przy budowie mostów i wiaduktów)
  • gniazda skalne – otwory wiercone poprzez luźny materiał aż do osiągnięcia twardej skały. Uzyskujemy w ten sposób bazę na fundamenty pod budynki lub filary mostu.
  • ściana szczelna – zachodzące na siebie otwory, które wypełnia się betonem i wzmacnia w razie potrzeby rurami osłonowymi. Zapewnia stałą ścianę, szczelną dla wody. Często stosuje się to rozwiązanie w projektach związanych z ochroną środowiska.
  • otwory wentylacyjne
  • otwory pod słupy wysokiego napięcia
  • otwory w poziomych wierceniach kierunkowych – przy tego typu wierceniach obrót i nacisk zapewnia wiertnica zamontowana na płozach a powietrze do napędu młotka dostarczają kompresory ustawione w pewnym oddaleniu

Do wierceń wielkośrednicowych oprócz dolnych młotków potrzebne jest całe oprzyrządowanie (m. in. koronki, żerdzie, olejarki pompy, akcesoria wiertnicze) a także kompresory i wiertnice. Firma Atlas Copco posiada w swojej ofercie kompleksowe rozwiązania i może dostarczyć cały niezbędny sprzęt dla tego typu projektów.