Druk reklamacji

W celu złożenia reklamacji na narzędzia wiertnicze prosimy o pobranie i wypełnienie druku reklamacyjnego:

 

Dolny Młotek

W celu zapoznania się z bezpieczeństwem, konserwacją i rozwiązywaniem problemów prosimy kliknąć ikonkę poniżej:

 

Górny Młotek

W celu zapoznania się z bezpieczeństwem, konserwacją i rozwiązywaniem problemów prosimy kliknąć ikonkę poniżej: